Om oss

Vårt mål är att projektet Nya Jobb i Lundaland ska underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden genom att fler personer anställer och avlönar privat

På så sätt skapas tillfällen för ungdomar, nyanlända, pensionärer och alla som vill jobba lite extra att få arbete på hemorten och bli en aktiv del av samhället. På lång sikt vill vi att kunskapen om hur man anställer och avlönar privat sprids och lever kvar med positiva effekter för både de som behöver hjälp i vardagen och de som söker jobb. Vi hoppas att projektet ska leda till ökad integration, en mer tillgänglig arbetsmarknad och en mer levande landsbygd.

Vi hoppas bidra till ett samhälle som tar vara på varje individs potential och som tar hand om de som behöver hjälp. Tillsammans kan vi skapa en mer öppen arbetsmarknad!

Vi som skapat Nya Jobb i Lundaland

Nils Bacos

Nils är ekonom och författare och har skrivit böcker om pensionsfrågor. 

Cecilia Brunnström

Cecilia har lång erfarenhet som konsult och rådgivare i internationell biståndsverksamhet.

Tillsammans driver vi projektet Nya Jobb i Lundaland!